Monday, November 29, 2010

BASE QUANTITY


Subtopik ini membincangkan kuantiti fizikal . Kuantiti FIZIKAL terbahagi kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kedua-dua kuantiti ini sangat berkait rapat. Bagi menguasai FIZIK, subtopic ini perlu dikuasai dengan SANGAT BAIK!!

 Physical Quantities
  1. A physical quantity is a quantity that can be measured.
  2. A physical quantity can be divided into base quantity and derived quantity.

Base Quantities
  1. Base quantities are the quantities that are conventionally accepted as functionally independent of one another.
  2. It is a quantity that cannot be defined in term of other physical quantity
 
Dalam bahasa mudahnye:   Length Mass Time Temp Current
Derived Quantities

A derived quantity is a quantity that can be derived from base quantity.  through multiplying and/or dividing them.
means: to get derived quantity, we need to X or / the base quantity

ok..i prove it...

so, try to master this subtopik.. untuk lagi senang ingat, bole la guna kaedah2 mengingat yang sesuai.
macam cekgu, more to ingat guna singkatan2 setiap unit asas.. LeMasTimeTeCekik..
so, kreatifkan MINDA anda.

No comments:

Post a Comment